15. ROĐENDAN
JEDINSTVENA PONUDA KOJA SE NE PROPUŠTA
Pratite nas

Vaša košarica je prazna

Dodaj nešto što će me usrećiti :)

KUPITE SADA
Međuzbroj:
Popust:
Darovna kartica:
Ukupno:

Ekspresni načini plaćanja

Uporabit ćemo vašu adresu, navedenu u PayPalu. Naknada za dostavu obračunat će se na temelju ove adrese.

3D secure
Mastercard
VISA
STRIPE
Dotpay
Paysera
ClearPAY
PayPal

POLITIKA PRIVATNOSTI

Uporabom ove internetske stranice smatra se kako ste pročitali i prihvatili sljedeće uvjete i odredbe:

Sljedeća terminologija odnosi se na ove uvjete i odredbe, izjavu o privatnosti i obavijest o odricanju od odgovornosti te bilo koji ili sve sporazume: „Klijent“, „Vi“ i „Vaše“ odnose se na vas, osobu koja pristupa ovoj internetskoj stranici i prihvaća uvjete i odredbe Tvrtke. „Tvrtka“, „Nas“, „Mi“ i „Nama“ odnosi se na našu tvrtku, Pranamat Sales & Marketing LLC, Reg. 40103940495, adresa Mukusalas street 29b, Riga, LV–1004, Latvija. „Stranka“, „Stranke“ili „Mi“, odnosi se i na Klijenta i na nas, ili na Klijenta ili na nas. Svi uvjeti odnose se na ponudu, prihvaćanje i razmatranje plaćanja potrebnog za poduzimanje procesa naše pomoći Klijentu na najprikladniji način, bilo formalnim sastancima u određenom trajanju ili na bilo koji drugačiji način, u izričitu svrhu zadovoljavanja potreba Klijenta u smislu pružanja navedenih usluga/proizvoda Tvrtke, u skladu s i podložno važećem engleskom zakonu. Svaka uporaba gore navedene terminologije ili ostalih riječi u jednini, množini, pisanih tiskanim slovima i/ili zamjenice on/ona ili oni, uzimaju se kao uzajamno zamjenjivi i stoga se odnose na njih.

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Predani smo zaštiti vaše privatnosti. Ovlašteni zaposlenici unutar tvrtke koriste informacije prikupljene od pojedinačnih kupaca isključivo ograničeno i prema potrebi. Stalno pregledavamo naše sustave i podatke, radi osiguranja najbolje moguće usluge našim kupcima. Parlament je stvorio posebne prekršaje za neovlaštene radnje protiv računalnih sustava i podataka. Istražit ćemo sve takve radnje u cilju kaznenog progona i/ili pokretanja građanskopravne tužbe radi naplate štete protiv odgovornih osoba. Dodatne pojedinosti pogledajte na našoj stranici Politika privatnosti.

POVJERLJIVOST

Registrirani smo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka iz 1998. godine i kao takvi, bilo koje informacije koje se odnose na Klijenta i pripadajuće podatke klijenta možemo proslijediti trećim stranama. Međutim, podaci Klijenta smatraju se povjerljivima i stoga se neće otkriti trećoj strani, osim našim distributerima, ako je to zakonski obavezno, odgovarajućim tijelima. Klijenti imaju pravo zatražiti uvid i kopije bilo koje i svih evidencija klijenata koje vodimo, pod uvjetom da smo dobili razumnu obavijest o takvom zahtjevu. Od klijenata se traži zadržavanje kopija bilo koje literature izdane povezano s pružanjem naših usluga. Prema potrebi, izdat ćemo Klijentu odgovarajuće pisane informacije, brošure ili kopije zapisa kao dio ugovora, u korist obiju strana. Nećemo prodavati, dijeliti ili iznajmljivati vaše osobne podatke bilo kojoj trećoj strani ili koristiti vašu adresu e-pošte za neželjenu poštu. Sve poruke e-pošte poslane od strane ove tvrtke bit će vezane samo uz pružanje dogovorenih usluga i proizvoda.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI

Izuzeća i ograničenja

Informacije na ovoj internetskoj stranici pružaju se na temelju „postojećeg stanja“. U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, ova tvrtka:

  • isključuje sve izjave i jamstva koja se odnose na ovu internetsku stranicu i njezin sadržaj ili koja pružaju ili mogu pružiti bilo koje povezane tvrtke ili bilo koja treća strana, uključujući povezane s bilo kakvim netočnostima ili propustima u ovoj internetskoj stranici i/ili literaturi Tvrtke; i
  • isključuje svu odgovornost za štetu koja proizlazi iz ili u vezi s vašim korištenjem ove internetske stranice. Ovo uključuje, bez ograničenja, izravan gubitak, gubitak poslovanja ili dobiti (bez obzira je li gubitak takve dobiti bio predvidiv, nastao u normalnim razvojem zbivanja ili ste obavijestili ovu tvrtku o mogućnosti takvog potencijalnog gubitka), štetu nanesenu vašem računalu, računalnom softveru, sustavima i programima i podacima na njima ili bilo kojoj drugačijoj izravnoj ili neizravnoj, posljedičnoj i slučajnoj šteti.
  • Međutim, ova tvrtka ne isključuje odgovornost za smrt ili osobnu ozljedu uzrokovanu njezinim nemarom. Gore navedena izuzeća i ograničenja primjenjuju se samo u mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom. Ni jedno od vaših zakonskih prava kao potrošača nije ugroženo.

DOSTUPNOST

Ako nije drugačije navedeno, usluge navedene na ovoj internetskoj stranici dostupne su samo unutar Europske unije ili u vezi s objavama iz Europske unije. Sva oglašavanja namijenjena su isključivo tržištu Europske unije. Vi ste isključivo odgovorni za procjenu prikladnosti u određenu svrhu za preuzimanja programa i teksta dostupnih s ove stranice. Redistribucija ili ponovna objava bilo kojeg dijela ove stranice ili njezinog sadržaja zabranjena je, uključujući oblikovanje ili ostala slična ili bilo kakva drugačija sredstva, bez izričitog pisanog pristanka Tvrtke. Tvrtka ne jamči neprekidnost usluga s ove stranice, njihovu pravodobnost ili bez pogrešaka, iako se pružaju prema svojim najboljim mogućnostima. Uporabom ove usluge time obeštećujete ovu tvrtku, njezine zaposlenike, agente i povezana društva od bilo kakvog gubitka ili štete, na bilo koji način, bez obzira na to kako je uzrokovana.

DNEVNICI

Koristimo IP adrese za analizu trendova, administriranje stranice, praćenje kretanja korisnika i prikupljanje širih demografskih informacija za agregatnu uporabu. IP adrese nisu povezane s osobnim podacima. Osim toga, za administraciju sustava, otkrivanje obrazaca uporabe i rješavanje problema, naši internetski poslužitelji automatski bilježe standardne pristupne informacije, uključujući vrstu preglednika, vrijeme pristupa/otvorenu poštu, zatražen URL i uputni URL. Ove informacije se ne dijele s trećim stranama i upotrebljavaju se samo unutar ove Tvrtke, kad je to neophodno. Bilo koja pojedinačno prepoznatljiva informacija povezana s tim podacima nikad se neće uporabiti na bilo koji način različit od iznad navedenoga bez vašeg izričitog dopuštenja.

KOLAČIĆI

Kao i većina interaktivnih internetskih stranica, ova internetska stranica tvrtke [ili ISP] upotrebljava kolačiće koji nam omogućuju dohvaćanje korisničkih podataka za svaki posjet. Kolačići se upotrebljavaju u nekim područjima naše internetske stranice radi omogućenja funkcionalnosti ovog područja i jednostavnost uporabe posjetiteljima. Neki od naših pridruženih partnera također mogu uporabiti kolačiće. Dodatne pojedinosti pogledajte na našoj stranici Politika privatnosti.

POVEZNICE NA OVU INTERNETSKU STRANICU

Ne smijete stvoriti poveznicu na bilo koji dio ove internetske stranice bez našeg prethodnog pisanog pristanka. Ako stvorite poveznicu na dio ove internetske stranice, to činite na vlastiti rizik, a iznad navedena izuzeća i ograničenja primjenjivat će se na vašu uporabu ove internetske stranice povezivanjem na nju.

POVEZNICE S OVE INTERNETSKE STRANICE

Ne pratimo i ne pregledavamo sadržaj internetskih stranica ostalih strana koje su povezane s ove internetske stranice. Izražena mišljenja ili materijali koji se pojavljuju na takvim internetskim stranicama nisu nužno podijeljeni ili podržani s naše strane i ne smijete nas smatrati izdavačem takvih mišljenja ili materijala. Nismo odgovorni za praksu privatnosti ili sadržaj tih stranica. Zalažemo se za svijest naših korisnika o napuštanju naše stranice te da pročitaju izjave o privatnosti tih stranica. Trebali biste sami procijeniti sigurnost i pouzdanost bilo koje internetske stranice koja je povezana s ovom internetskom stranicom ili kojoj pristupate preko ove stranice, prije nego što im otkrijete bilo ikakve osobne podatke. Ova tvrtka neće prihvatiti ikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu na bilo koji način, bez obzira na to kako je uzrokovana, koja proizlazi iz vašeg otkrivanja osobnih podataka trećim stranama.

OBAVIJEST O AUTORSKIM PRAVIMA

Autorska prava i ostala relevantna prava intelektualnog vlasništva vrijede za sve tekstove koji se odnose na usluge Tvrtke i čitav sadržaj ove internetske stranice. Logotip ove tvrtke i logotip proizvoda registrirani su zaštitni znakovi ove tvrtke u nekoliko država.

KOMUNIKACIJA

Posjedujemo nekoliko različitih adresa e-pošte za različite upite. Ovi i ostali podaci za kontakt mogu se pronaći na našoj poveznici Kontaktirajte nas, na našoj internetskoj stranici, preko literature tvrtke ili navedenih brojeva telefona, telefaksa ili mobitela tvrtke. Ova tvrtka registrirana je u Republici Latviji, matični broj 40103940495, sjedište na adresi 29B Mūkusalas str., Riga, LV-1004 Latvija.

VIŠA SILA

Ni jedna strana neće biti odgovorna drugoj za bilo kakav propust u izvršavanju bilo koje obveze prema bilo kojem Sporazumu koji je posljedica događaja izvan kontrole te strane, uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo koji nekontroliran prirodni događaj, terorizam, rat, političke nemire, pobunu, nerede, građanske nemire, čin građanske ili vojne vlasti, ustanak, potres, poplavu ili bilo koju drugačiju prirodnu ili ljudsku pojavu izvan naše kontrole, koja uzrokuje raskid sklopljenog sporazuma ili ugovora, i koju se nije moglo razumno predvidjeti. Svaka Strana pogođena takvim događajem odmah će obavijestiti drugu Stranu o istom i uložiti sve razumne napore kako bi se pridržavala uvjeta i odredbi bilo kojeg ovdje sadržanog sporazuma.

ZDRAVSTVENE INFORMACIJE

Rezultati uporabe ovog proizvoda mogu varirati iz različitih razloga i nisu zajamčeni. Ova internetska stranica ne pruža ikakve medicinske savjete, iako može sadržavati informacije o medicinskim i zdravstvenim temama. Ove informacije ne smiju biti zamjena za savjet, njegu, dijagnozu ili liječenje koje pruža liječnik ili ostali zdravstveni djelatnici. Ove informacije ne smijete uporabiti za dijagnosticiranje ili liječenje zdravstvenih problema ili bolesti. Uvijek se posavjetujte sa svojim liječnikom. Posebno se posavjetujte s liječnikom prije uporabe našeg proizvoda, ako imate ili sumnjate kako imate medicinski problem ili problem s kožom. Ovaj proizvod nije namijenjen djeci i mora se čuvati izvan njihovog dosega. Pažljivo pročitajte sve informacije koje su priložene uz proizvod. Uporabom proizvoda koji se prodaje na ovoj internetskoj stranici prihvaćate isključivu odgovornost za bilo kakvu pravnu, medicinsku ili financijsku obvezu koja može nastati kao rezultat kupnje i uporabe proizvoda. Dakle, ovaj proizvod, ovu internetsku stranicu i sadržane materijale koristite na vlastitu odgovornost.